ENGLISH

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו.

סוף מעשה במחשבה תחילה – טיפים וצ'קליסט לביצוע התקשרות עם מעצב או מתחזק אתר אינטרנט.

במקרים לא מעטים מתברר ללקוח ברגע ההיפרדות ממפתח האתר או ממתחזק האתר כי האחרונים לקחו לעצמם את הזכות ורשמו את עצמם כבעלי הדומיין או שתוכן האתר שבוי בידיהם. אין לכך שום סיבה הגיונית וודאי שלא אתית. כפי שממציא לא היה נותן לעורך פטנטים לקבל בעלות על הפטנט עצמו, וכפי שלקוח לא נותן למעצב גרפי את הבעלות בסימן המסחר, כך אין שום הצדקה לאפשר למפתח או למתחזק אתר אינטרנט לנכס לעצמו דבר הקשור לאתר של הלקוח.

הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

בעלים, מחזיק או מנהל מאגר מידע על אנשים? במאי 2018 יתווספו חובות נוספות לגבי מאגרי מידע.
בתקנות ישנה חלוקה לארבע
ה סוגי מאגרי מידע, כאשר החובות בקשר לכל אחד מחמירות בהתאם לפרמטרים שונים (ממאגר המנוהל על ידי יחיד ועד מאגר עליו חלה רמת אבטחה גבוהה).

חובת רישום מאגר מידע

איסוף מידע על אנשים במסגרת עסק – הפרת פרטיות? אוסף נתונים בקשר לאנשים יכול להיות כפוף לחובת רישום לפי חוק הגנת הפרטיות, חובה אשר הפרתה עלולה להוות עבירה פלילית.

מה עושים כשסטארט-אפ מגיע למבוי סתום?

המציאות העסקית של חברות סטארט-אפ בתחילת חייהן מובילה לא פעם, למרבה הצער, למצב בו נוצרות מחלוקות בין המייסדים, המקשות מאוד על תפקוד החברה, פיתוח המוצר וכו'. לעיתים, יש בכוחן של מחלוקות וסכסוכים אלו כדי להביא את החברה למצב של קיפאון או מבוי סתום (או בשפה המקצועית: Deadlock), באופן שלא ניתן להמשיך את פעילות החברה, ויש לשקול אפילו את המשך דרכה.

עזוב הכל ובוא נפתח סטארט-אפ!

כמה נקודות למחשבה כאשר רוצים להוציא לפועל רעיון ולהקים סטארט-אפ.
במסגרת עבודתי אני נתקל לעיתים קרובות באנשים בעלי רוח יזמות והמצאה מפותחים, כאלו שהראש שלהם לא מפסיק לחשוב על חידושים, שידרוגים, המצאות ויוזמות. פגישות עם אנשים שכאלו הן בדרך כלל רגע מרענן בשגרת היום ונפרסים בהן לרוב רעיונות נפלאים להמצאות ויוזמות.