ENGLISH

תחומי עיסוק

ליטיגציה ויישוב סכסוכים

תאגידים ועסקאות מסחריות

סטארטאפ הייטק וביוטק

קנין רוחני

מאמרים אחרונים

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו…

שותפות ואולי בטעות

כאשר שניים או יותר מנהלים ביחד פעילות עסקית לשם הפקת רווחים, הם עשויים ליצור ביניהם שותפות, על כל המשתמע מכך לפי דין. במקרה כזה ובין היתר, יהיה כל שותף חשוף לטענות הנובעות ממעשי ומחדלי שותפיו…

התמודדות עם מצב של מבוי-סתום בעסק

עסקים רבים הוקמו ע"י שני שותפים תוך חלוקה שווה (50%-50%) של זכויות הבעלות, הניהול והרווחים בעסק. אם בשלב מסוים, יקלעו השותפים למבוי סתום (deadlock), כלומר, לא יצליחו להגיע להסכמות לגבי ניהול העסק, יכול הדבר להביא לשיבוש ואף להפסקת הפעילות כליל. לכן חשוב להיערך לכך מראש…

העברת זכויות במקרקעי ישראל לזרים

אתם רוצים למכור את הבית שלכם ואפילו מצאתם קונה מחו"ל, שמוכן לשלם את התמורה שביקשתם. ואולם, הבית שלכם בבעלות רשות מקרקעי ישראל, ולכן העברת זכויות החכירה בבית לזרים, כפופה לאישור הרשות. מה בעצם התהליך?..

הפרות חוזים עקב מגפת הקורונה

התפשטות מגפת הקורונה והמאמצים חסרי התקדים לבלום אותה הובילו, בין היתר, להפרות חוזים בקנה מידה עצום, בארץ ובעולם. בנסיבות חריגות אלו, עולה השאלה מי צריך לספוג את הנזקים הרבים עקב הפרות אותם חוזים. התשובה לשאלה זו יכולה להיות ההבדל בין להיות או לחדול…

קליטה של פסקי חוץ בישראל

אם קיבלתם פסק דין לטובתכם בבית משפט בחו"ל, חשוב שתדעו שבארץ אין לו תוקף. כלומר, לא תוכלו לפנות להוצאה לפועל למימוש פסק החוץ או להסתמך על הקביעות שבו במסגרת הליכים משפטיים בארץ, אלא אם כן, תפעלו בבית המשפט בישראל לקליטתו…