ENGLISH
PEN-Photo-by-Chandler-Cruttenden-on-Unsplash-scaled

חתימה על כתב ויתור

ינואר 2020

וודאי נדרשתם בהזדמנות כזו או אחרת לחתום על הסכמה לפיה אתם מוותרים על טענותיכם כלפי אחר בעניין מסוים. דרישה זו לרוב מגיעה כתנאי לקבלת תשלום או שירות מסוים. מה תוקפה של הסכמה זו והאם תוכלו לחזור בכם מהויתור?

אחת מטענות ההגנה הנפוצות ביותר בהליך המשפטי היא הטענה לפיה התובע וויתר בעבר על זכות התביעה ולכן אין לשעות לתביעתו. מדובר בטענה מקדמית שאם היא מתקבלת, יש בה כדי להביא לדחיית התביעה מבלי דיון בטענות התובע לגופן.

לכן, חשוב לקבל החלטה מושכלת כשנדרשים לחתום על כתב ויתור. עם זאת, חשוב להבהיר כי תוקפו של הויתור לא מותנה בחתימה הפיזית על מסמך ולמעשה ניתן להסיק על ויתור לגבי זכות תביעה גם מהתנהגות הצדדים (לקריאה בנושא שינוי חוזה בהתנהגות לחצו כאן).

הנסיבות בהן נדרשת חתימה על כתב ויתור

החתימה על כתב ויתור או על סעיפים חוזיים העוסקים בויתור, הינה מאוד נפוצה.

ניתן לראות סעיפי ויתור בעסקאות לקבלת שירות מסוים. לדוגמא, יכול להיות סעיף ויתור לגבי טענות של בעל-רכב החונה בחניון כנגד בעלי-החניון, וזאת במקרה של גניבת חפצים מהרכב. יכול גם להיות סעיף ויתור לגבי טענות של מתאמן בחדר-כושר כנגד הבעלים של חדר-הכושר, וזאת למשל במקרה של פציעה במהלך האימון.

סעיפי ויתור אלו מהווים מעין הסכמה מוקדמת לגבי חלוקת אחריות בין הצדדים להתקשרות במקרים שונים, שבהם עלול להיגרם נזק. עם זאת, במועד החתימה על ההסכמה לויתור, עדיין לא אירע ולא בהכרח צפוי נזק, ולמעשה, אין בידי החותם טענות או זכות תביעה במועד החתימה. סעיפי ויתור אלו נועדו, בין היתר, לגרום למקבל השירות לנקוט בזהירות.

בנוסף, ניתן לראות סעיפי ויתור בהסכמים בין צדדים שיש להם מערכת חוזית או היכרות מוקדמת. לדוגמא, מעסיקים רבים נוהגים להחתים עובדים על כתבי-ויתור, עם ביצוע גמר חשבון בסיום עבודתם אצל אותם מעסיקים. בנוסף, קבלנים יכולים לבקש להחתים רוכשי-דירות על כתב ויתור, במועד מסירת החזקה בדירה. במסגרת הסכמי פשרה בין צדדים, מקובל שהצד שמקבל את התשלום מאשר אגב כך, כי הוא מוותר על כל טענותיו כנגד הצד המשלם. יכול להיות מצב שבו שני הצדדים מוותרים על טענותיהם במועד החתימה ומגיעים להסכמה כיצד בכוונתם להתנהל ממועד החתימה ואילך.

סעיפי ויתור מהסוג הנ"ל כוללים בדרך כלל הסכמה לוותר על טענות שקיימות במועד החתימה וכן על טענות שייתכן ויתגלו בעתיד, למשל עם התגבשות נזקים שאינם ידועים במועד החתימה. במקרים אלו, לרוב יש בידי החותמים זכות תביעה קונקרטית או שהנסיבות הן כאלו, שמקימות לחותמים זכות תביעה בסבירות גבוהה.

חתימה על כתב ויתור כתנאי לקיום חוזה

על פי ההלכה הפסוקה, שינוי חוזה בהתנהגות הצדדים צריכה לשקף את גמירת הדעת לסטות מהוראות החוזה, ולצורך כך, אין להסתפק בהתנהגויות אקראיות המהוות סטיה מהחוזה, אם אין בינן חוט מקשר המעיד על הסכמה לסטיה מהחוזה המקורי. 

לעיתים דורש צד אחד מהצד השני לחתום על כתב ויתור, כתנאי להתקשרות או אפילו כתנאי לקיום התחייבות חוזית בהתקשרות קיימת. לכאורה מדובר בחוסר תום לב ואולי אפילו בכפייה המצדיקה ביטול כתב ויתור שנחתם בנסיבות שכאלו.

עם זאת, לפי ההלכה הפסוקה, ככלל ויתור על טענות לגבי עניין שהפך לנחלת העבר, כשהצדדים חלוקים בדעותיהם, הוא דווקא מותר ואף רצוי.

דוגמא: בית המשפט העליון דן במקרה שבו מוכרת דירות פרסמה תנאי-עסקה אטרקטיביים לרכישת דירה, אך כשזוג הגיע וביקש לרכוש דירה באותם תנאים, סירבה לכך המוכרת בחוסר תום לב. באותו מקרה, הציעה המוכרת לזוג לרכוש דירה בתנאי רכישה שהיו פחות טובים מהתנאים שפרסמה, אך יותר טובים מהתנאים שהוצעו לציבור הרחב שבא לקנות דירה בלי קשר לפרסום. עם זאת, המוכרת התנתה את הרכישה הזו בחתימת הזוג על כתב ויתור לגבי טענותיהם בעניין תנאים אחרים המגיעים להם. הזוג הסכים לכך, תחת מחאה כביכול ולאחר ביצוע העסקה, הגיש הזוג תביעה כנגד המוכרת בטענה שהם זכאים לפיצוי בגובה הפער במחירים בין התנאים שפורסמו מלכתחילה לבין התנאים בחוזה שנחתם. בתביעה נטען כי הדרישה לחתימה על כתב ויתור נעשתה בחוסר תום לב ותוך כפייה.

בית המשפט העליון קבע באותו העניין כי אין בנסיבות כפיה, שכן אותו זוג יכולים היו להימנע מלחתום על כתב הויתור ועל הסכם הרכישה, ובמקום זה, לתבוע את המוכרת ולדרוש אכיפה או פיצויים. למרות זאת, הזוג העדיף שלא להסתכן בהגשת תביעה על סמך הראיות הקיימות ולכן הסכים לחתום על כתב הויתור ועל הסכם הרכישה. בהתאם נקבע כי החתימה לא נכפתה על הזוג, אלא הם פעלו מתוך שיקול של כדאיות ומרצונם החופשי לרכוש את הדירה בנסיבות.

[עא 829/80, שכון עובדים בע"מ נ' שרה זפניק, פ"ד לז(1) 579]

ביטול של כתב ויתור שנחתם

כתב ויתור או סעיפים חוזיים של ויתור מהווים התקשרות חוזית לכל דבר ועניין. לכן פגמים בכריתה (כגון למשל טעות והטעייה) יכולים להביא לביטול של כתב הויתור, בכפוף להוראות הדין והפסיקה בעניין זה. בנסיבות המתאימות, ניתן יהיה לטעון לביטול גם במקרה של תנאי ויתור מקפחים בחוזה אחיד.

מאחר שסעיף ויתור לרוב מהווה חלק מעסקה כוללת, כאשר מצד אחד, ישנו ויתור על טענות ומצד שני, מתקבלת תמורה כלשהי. אזי, אם ישנה הפרה של תנאי העסקה, כגון אי ביצוע התשלום שכנגדו ניתן הויתור, ניתן לטעון לביטול העסקה או חלק ממנה, בשל הפרה.

בנוסף, לפי ההלכה הפסוקה, ישנן זכויות תביעה שלא ניתן לוותר עליהן שכן יש בכך כדי לפגוע בתקנת הציבור.

למשל, עובדים אשר מתבקשים לחתום על כתב ויתור בסיום העסקתם אינם יכולים לוותר על זכויות שמוקנות להם מכח משפט העבודה המגן או על זכויות שהם אינם מודעים להן במועד החתימה. יצוין כי גם במקרים בהם מסכימים עובדים לוותר על זכויות חוזיות, לא ייאכף כתב הויתור, אלא אם הוא ברור וחד משמעי ואם ניתן לעובד פירוט של הסכומים שקיבל.

בפסיקה גם הובעה העמדה לפיה, התנאה מראש, שפלוני לא יוכל לתבוע את פלוני על שום מעשה נזיקין עתידי שיבצע כנגדו, היא בטלה משיקולים שבטובת הציבור או בתקנת הציבור.

המפורט לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואינו כולל סקירה מקיפה של כל הוראות הדין ומכלול הסוגיות הרלוונטיות לנושא המאמר.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עורך דין, לפי הצורך, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה.

מאמרים נוספים

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו…

שימוש חופשי ביצירה בה בעל זכות היוצרים אינו ידוע לפי סעיף 27א – פתרון או בעיה?

רוב האנשים אינם יודעים זאת, אך בכל פעם שהם מפרסמים תמונה, אפילו אם זה ברשת חברתית, הם חשופים לכך שכל גוף או אדם ייקח את אותה התמונה (למשל לאחר שזו הועברה בין כמה אנשים) ויעשה בה שימוש, ואפילו שימוש מותר. וישאל את עצמו השואל – איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לעשות שימוש בתמונה אישית, שאני צלמתי ולא הייתה לי כל כוונה שתגיע לכולי עלמא, ועוד שזה יהיה בסדר?..

אתגר המדפסת התלת מימדית בעולם הקניין הרוחני

ספק רב אם צ'אק האל ידע לאילו מחוזות יגיע עולם המדפסות התלת מימדיות, כשהוא רשם את הפטנט למדפסת התלת מימדית שאותה הוא המציא, אי שם בתחילת שנות ה – 80 של המאה הקודמת. 40 שנים לאחר מכן, ספק רב אם גם אנחנו מסוגלים להעריך לאן עוד היא יכולה להתפתח…

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו…

האם קבוצה לשיווק ופרסום מוצרים ברשתות החברתיות חשופה לתביעת קניין רוחני?

קבוצות רכישה ברשתות החברתיות השונות כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה אשר רבים מאיתנו עושים בהן שימוש. אך מה קורה כאשר השיווק והפרסום ברשתות אלו נעשה תוך מכירת מוצרים מזויפים? מי נושא באחריות לפעילות מפרה שכזו? האם פייסבוק רשאית להסיר חשבונות מפרים ללא התראה מוקדמת?..

הקניין הרוחני של משחקי לוח ומשחקי קופסא

כאשר אנו יוצרים משחקי לוח וקופסא – כיצד אנו מגינים על זכויות המשחק שלנו ושומרים על עצמנו מפני תביעות של אחרים…