ENGLISH
Continous Proxy - lost-image by shauking from Pixabay

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

יוני 2023

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו.

היום אנחנו בשליטה ויודעים בדיוק מה טוב לנו. אף אחד מאיתנו לא נהנה לדמיין שזה מצב שעלול להשתנות בעתיד. ואולם, מומלץ מאוד בכל זאת להקדיש לכך מחשבה.

אם חלילה ניקלע למצב של אי כשירות למשל בשל מחלה או תאונה ואין בידינו יפוי כח מתמשך, אזי תעבור האחריות לבית המשפט להחליט מי וכיצד ידאג לנו, וזאת בדרך כלל, במסגרת הליך של מינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש. ההחלטה של בית המשפט בעניין זה תתבסס על עמדותיהם של עורכי דין, רופאים, עובדים סוציאליים, משרד האפוטרופוס הכללי, לעיתים משרד הרווחה, משרד היועץ המשפטי לממשלה וכמובן קרובי משפחתנו וגורמים רלוונטיים נוספים. ספק גדול מאוד אם אותה החלטה תתבסס על העמדה שלנו לגבי עצמנו.

עריכת יפוי כח מתמשך תאפשר לנו היום להביע מראש ובכתב את רצוננו, הן לגבי הגורם או הגורמים שישמשו כמיופי כוחנו והן לגבי ההנחיות המקדימות שלנו כיצד נרצה שיפעלו מיופי הכח בעניינינו מבחינה אישית, כלכלית ובריאותית. להבדיל מהליך מינוי אפוטרופוס, אנחנו נוכל להחליט בעצמנו, באופן פרטי, ללא לחץ של זמן, תוך שיקול דעת ובהיוועצות עם משפחתנו וחברינו, מי אנחנו מעוניינים שיפעל כמיופי כוחנו ואילו הנחיות נרצה לתת להם.

למעט במקרים חריגים או בנסיבות שהוגדרו מראש, הפעלת יפוי כח מתמשך תוכל להתבצע בתיאום מול משרד האפוטרופוס הכללי מבלי להידרש לניהול הליך כלשהו בבית משפט ואף מבלי להידרש לתת דין וחשבון תקופתי למשרד האפוטרופוס הכללי.

עריכת יפוי כח מתמשך

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, כדי לכלול בחוק את הכלי המשפטי הקרוי "יפוי כח מתמשך". עריכת יפוי כח מתמשך יכולה להתבצע רק על ידי עורכי דין שעברו הכשרה מתאימה לכך ואין להם עניין אישי ביפוי הכח.

האדם שמביע את רצונו במסגרת יפוי הכח המתמשך מכונה "ממנה". עריכת יפוי כח מתמשך מתבצעת כאשר הממנה בגיר (מעל גיל 18) ובעל כשירות להבין את המשמעות של יפוי הכח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. על מיופה הכח המתמנה לעמוד בתנאים שונים הקבועים בחוק, כאשר הממנה יכול למנות מיופה כח אחד או יותר שיפעלו ביחד בהכרח או גם לחוד וכן מיופי כח חלופיים, במידת הצורך.

במסגרת ההנחיות המקדימות ניתן להתייחס לקבלת החלטות וביצוע פעולות בעניינים הבאים: (א) עניינים אישיים- לדוג' מגורים או התנהלות חברתית, אך למעט החלטות בסוגיות כמו המרת דת, אימוץ, בחירות, עריכת צוואה, וכו'; (ב) עניינים רכושיים – כגון ניהול כספים, עסק או ניהול נדל"ן, אך למעט החלטות שמצריכות אישור בית משפט כגון מכירת נכס נדל"ן, ביצוע עסקאות בסכומים העולים על האמור בחוק, עסקאות שיש בהן ניגוד עניינים וכו'; (ג) עניינים בריאותיים – כגון ביצוע פעולות רפואיות, ניתוחים, טיפולים, אשפוז פסיכיאטרי – למעט קבלת החלטות ביחס לממנה שהוגדר על ידי רופא כחולה נוטה למות.

לאחר שהממנה ומיופי הכח חותמים על יפוי הכח המתמשך, יש להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי, עד להודעה אחרת. בשלב זה, יפוי הכח המתמשך ממתין עד להפעלתו במידת הצורך. מדי שלוש שנים ישלח האפוטרופוס הכללי תזכורת לממנה בדבר קיומו של יפוי הכח המתמשך, וזאת עד למועד הפעלתו, אם יופעל.

כניסה לתוקף של יפוי הכח המתמשך

יפוי הכח יכנס לתוקף במועד שבו הממנה "חדל להבין בדבר", כאשר אם הממנה לא סיפק הנחיות אחרות לגבי הדרך שבה יקבע כי חדל להבין בדבר, אזי ברירת המחדל היא שהכניסה לתוקף תותנה בחוות דעת מומחה בעניין זה.

עם כניסת יפוי הכח לתוקף, יוכלו מיופי הכח לפעול בהתאם להנחיות המקדימות ביפוי הכח המתמשך ובכפוף להוראות הדין.

ממנה יכול לבטל יפוי כח מתמשך גם לאחר כניסתו לתוקף, לרבות עקב חזרה לכשירות, וזאת באמצעות פניה של הממנה לאפוטרופוס הכללי. עם זאת, אם קבע הממנה ביפוי הכח המתמשך שלאחר כניסתו לתוקף לא יוכל עוד לבטלו, אז כל עוד הממנה אינו מסוגל להבין בדבר, יתאפשר ביטול שכזה רק בפניה לבית משפט.

מעבר לכך יפוי הכח יפקע בנסיבות שנקבעו ביפוי הכח המתמשך או לפי דין, לרבות פטירת הממנה או מיופה הכח, התפטרות מיופה הכח, שלילת רישיונו של מיופה כח שמונה כבעל מקצוע או פקיעת קשר הנישואין של מיופה הכח עם הממנה (אלא אם צוין אחרת ביפוי הכח), וכו'.

סיכום

הכלי של יפוי כח מתמשך צובר תאוצה ככל שחולף הזמן והופך להיות חלק בלתי נפרד מההיערכות של כל אחד ואחת מאיתנו לכל מצבי החיים. חלקנו הגדול משקיע זמן ומחשבה לעריכת צוואה, לחתימה על סעיף "אריכות חיים" בחשבון הבנק, לרכישת ביטוח בריאות וביטוח חיים, וכן הלאה. יפוי כח מתמשך הוא עוד מסמך כזה שעליו אנחנו חותמים בתקווה שלא נזדקק לו, תוך הבנה ברורה שייתכן מאוד שדווקא כן נזדקק לו ולכן עדיף להיות ערוכים מראש.

המפורט לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואינו כולל סקירה מקיפה של כל הוראות הדין ומכלול הסוגיות הרלוונטיות לנושא המאמר.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עורך דין, לפי הצורך, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה.

מאמרים נוספים

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו…

שימוש חופשי ביצירה בה בעל זכות היוצרים אינו ידוע לפי סעיף 27א – פתרון או בעיה?

רוב האנשים אינם יודעים זאת, אך בכל פעם שהם מפרסמים תמונה, אפילו אם זה ברשת חברתית, הם חשופים לכך שכל גוף או אדם ייקח את אותה התמונה (למשל לאחר שזו הועברה בין כמה אנשים) ויעשה בה שימוש, ואפילו שימוש מותר. וישאל את עצמו השואל – איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לעשות שימוש בתמונה אישית, שאני צלמתי ולא הייתה לי כל כוונה שתגיע לכולי עלמא, ועוד שזה יהיה בסדר?..

אתגר המדפסת התלת מימדית בעולם הקניין הרוחני

ספק רב אם צ'אק האל ידע לאילו מחוזות יגיע עולם המדפסות התלת מימדיות, כשהוא רשם את הפטנט למדפסת התלת מימדית שאותה הוא המציא, אי שם בתחילת שנות ה – 80 של המאה הקודמת. 40 שנים לאחר מכן, ספק רב אם גם אנחנו מסוגלים להעריך לאן עוד היא יכולה להתפתח…

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו…

האם קבוצה לשיווק ופרסום מוצרים ברשתות החברתיות חשופה לתביעת קניין רוחני?

קבוצות רכישה ברשתות החברתיות השונות כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה אשר רבים מאיתנו עושים בהן שימוש. אך מה קורה כאשר השיווק והפרסום ברשתות אלו נעשה תוך מכירת מוצרים מזויפים? מי נושא באחריות לפעילות מפרה שכזו? האם פייסבוק רשאית להסיר חשבונות מפרים ללא התראה מוקדמת?..

הקניין הרוחני של משחקי לוח ומשחקי קופסא

כאשר אנו יוצרים משחקי לוח וקופסא – כיצד אנו מגינים על זכויות המשחק שלנו ושומרים על עצמנו מפני תביעות של אחרים…