ENGLISH

ארכיון מאמרים

מחבר: עו״ד יואב קליין

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו…

האם קבוצה לשיווק ופרסום מוצרים ברשתות החברתיות חשופה לתביעת קניין רוחני?

קבוצות רכישה ברשתות החברתיות השונות כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה אשר רבים מאיתנו עושים בהן שימוש. אך מה קורה כאשר השיווק והפרסום ברשתות אלו נעשה תוך מכירת מוצרים מזויפים? מי נושא באחריות לפעילות מפרה שכזו? האם פייסבוק רשאית להסיר חשבונות מפרים ללא התראה מוקדמת?..

חובת רישום מאגר מידע

איסוף מידע על אנשים במסגרת עסק – הפרת פרטיות? אוסף נתונים בקשר לאנשים יכול להיות כפוף לחובת רישום לפי חוק הגנת הפרטיות, חובה אשר הפרתה עלולה להוות עבירה פלילית…

הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

בעלים, מחזיק או מנהל מאגר מידע על אנשים? במאי 2018 יתווספו חובות נוספות לגבי מאגרי מידע. בתקנות ישנה חלוקה לארבע ה סוגי מאגרי מידע, כאשר החובות בקשר לכל אחד מחמירות בהתאם לפרמטרים שונים (ממאגר המנוהל על ידי יחיד ועד מאגר עליו חלה רמת אבטחה גבוהה). ..

חובת עריכת שימוע לעובד לפני פיטורים

הזכות לטיעון הוכרה כזכות יסוד במשפט הישראלי, והיא בעלת חשיבות יתרה ביחסי העבודה ככלל, ובנסיבות בהן נשקלת אפשרות לסיום העסקתו של עובד, בפרט. מטרת זכות הטיעון להביא לכך שבשקילת סיום העסקתו של עובד, תתקבל על ידי המעביד החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה. מכאן, זוהי זכותו של העובד שיערך לו שימוע טרם ההחלטה על פיטוריו…

הרעת תנאים בעבודה – עילה לפיצויי פיטורים

עובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים ממעבידו (בכפוף לתנאים מסוימים בחוק פיצויי פיטורים). לעומת זאת, הכלל הוא שעובד שעוזב את מקום עבודתו מיוזמתו אינו זכאי לפיצויי פיטורים. אך מה במצב בו המעביד מרע את תנאי עבודתו של העובד באופן שבו אינו משאיר לעובד כל ברירה אלא להתפטר?..

טען עוד מאמרים