ENGLISH
copyright-design-license-patent-trademark-value-concept

מתן מונופול על צבעים ואותיות במסגרת סימני מסחר – האומנם?

דצמבר 2014

ביהמ”ש המחוזי בתל-אביב נתן (16.11.2014) צו מניעה ליבוא פחיות משקה אנרגיה הדומות לפחיות משקה XL. בין היתר דן ביהמ”ש במדיניות של מתן מונופול על צבעים ואותיות במסגרת סימני מסחר.

להלן עיקרי פסק הדין:

התביעה הוגשה בעקבות שני משלוחים של כ-600,000 פחיות רישות של “משקה אנרגיה”, בכל משלוח, שעוכבו בגשר אלנבי על ידי מנהל המכס… התביעה הראשונה הוגשה לאחר שמשלוח של ּפחיוֹת “HIPHOP” עוכב כאמור על-ידי מְנהל המכס. התובעת אומרת כי מדובר בּפחיוֹת הנושאות גוון כחול עם ּבועות כחולות כהות, והסימן “X2″ בצבע אדום. תביעה שנייה הוגשה… בעקבות משלוח של ּפחיוֹת [נוסף] שעוכב. תיאור הפחיות של המשלוח השני שונה מזה שבמשלוח הראשון: הורדו הבועות הכחולות כהות, “X2″ הוא בצבע שחור/כסוף ולא בצבע אדום.”

התובעת התבססה בתביעתה על שני סימני מסחר רשומים.

הנתבעת (Cool Trade) טענה כי אין לתובעת (XL Energy) זכּות בלעדית לשימוש במארזים בצבע כחול או לשימוש באות “X”.

בית המשפט פסק:

"13. לאחר שּבחנתי את הּפחיוֹת השונות שהובאו בפניי, הן אלה של בעלות-הדין, והן אלה של יצרנים אחרים הפעילים בׁשּוק הרוּוי הנדון, אני סבור כי לא ניתן להתעלם מאלמנטים המשותפים לכלל היצרנים: הצורה הכללית של הּפחית, שימוש בצבע כחול, ושימוש באות X. אינני סבור שיצרן העושה שימוש באלמנטים ראשוניים המקובלים בׂשפה )כמו אותיות או מושגים הכלולים במילון(, יכול לקבל מונופולין לגביהם, כאשר השימוש הוא תיאּורִׁי ועולה בקנה אחד עם המובן הלשוני של המושג. במקרה הנוכחי השימוש באות X, בצבע הכחול או באיּור של ּבועות, לגבי משקה, אינו יכול להקנות מונופולין לתובעת, כאשר ההתייחסות היא למשקאות אנרגיה מוגזים.

14. נתתי דעתי לתיאּור הּפחיוֹת השונות שיּובאּו בכל אחד משני המשלוחים שעוכבו על-ידי מְנהל המכס. אני סבור שהדמיון בין אלה מּוׂשא המשלוח הראשון לבין אלה של התובעת, אכן עלול להטעות ויש בו אמנם הפרה של סימני המסחר של התובעת, כמו גם פגיעה בזכויות התובעת מכוח העוולה של גניבת עין, בעיקר בשל כך שהרקע הכחול בו נעשה שימוש דומה עד כדי זהות לסימן המסחר הרשום של התובעת (וככזה נהנה מחזקת התקפות). לא אלה פני הדברים בכל הקשור לּפחיוֹת מּוׂשא המשלוח השני, עליהן ישנו 1 הכיתוב:

Hip Hop

ENERGY X2

נעשה שינוי ברקע הכחול, והמראה הכללי, על רקע משקאות האנרגיה שהובאו בפניי, אין בו כדי להטעות את הצרכן. מסקנתּי, שאין בּפחיוֹת המשלוח השני כדי להפר את זכויות התובעת מכוח סימני המסחר הרשומים או מכוח העוולה של גניבת עין.”

בית המשפט הורה על השמדת הפחיות מושא התביעה הראשונה ונתן צו מניעה לייבוא/שיווק של פחיות דוגמת אלה.

עיכוב הפחיות מושא התביעה השנייה בוטל. 

המפורט לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואינו כולל סקירה מקיפה של כל הוראות הדין ומכלול הסוגיות הרלוונטיות לנושא המאמר.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עורך דין, לפי הצורך, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה.

מאמרים נוספים

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו…

שימוש חופשי ביצירה בה בעל זכות היוצרים אינו ידוע לפי סעיף 27א – פתרון או בעיה?

רוב האנשים אינם יודעים זאת, אך בכל פעם שהם מפרסמים תמונה, אפילו אם זה ברשת חברתית, הם חשופים לכך שכל גוף או אדם ייקח את אותה התמונה (למשל לאחר שזו הועברה בין כמה אנשים) ויעשה בה שימוש, ואפילו שימוש מותר. וישאל את עצמו השואל – איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לעשות שימוש בתמונה אישית, שאני צלמתי ולא הייתה לי כל כוונה שתגיע לכולי עלמא, ועוד שזה יהיה בסדר?..

אתגר המדפסת התלת מימדית בעולם הקניין הרוחני

ספק רב אם צ'אק האל ידע לאילו מחוזות יגיע עולם המדפסות התלת מימדיות, כשהוא רשם את הפטנט למדפסת התלת מימדית שאותה הוא המציא, אי שם בתחילת שנות ה – 80 של המאה הקודמת. 40 שנים לאחר מכן, ספק רב אם גם אנחנו מסוגלים להעריך לאן עוד היא יכולה להתפתח…

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו…

האם קבוצה לשיווק ופרסום מוצרים ברשתות החברתיות חשופה לתביעת קניין רוחני?

קבוצות רכישה ברשתות החברתיות השונות כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה אשר רבים מאיתנו עושים בהן שימוש. אך מה קורה כאשר השיווק והפרסום ברשתות אלו נעשה תוך מכירת מוצרים מזויפים? מי נושא באחריות לפעילות מפרה שכזו? האם פייסבוק רשאית להסיר חשבונות מפרים ללא התראה מוקדמת?..

הקניין הרוחני של משחקי לוח ומשחקי קופסא

כאשר אנו יוצרים משחקי לוח וקופסא – כיצד אנו מגינים על זכויות המשחק שלנו ושומרים על עצמנו מפני תביעות של אחרים…