ENGLISH
Man and woman face to face on the background of the labyrinth

התמודדות עם מצב של מבוי-סתום בעסק

מאי 2020

עסקים רבים הוקמו ע"י שני שותפים תוך חלוקה שווה (50%-50%) של זכויות הבעלות, הניהול והרווחים בעסק. אם בשלב מסוים, יקלעו השותפים למבוי סתום (deadlock), כלומר, לא יצליחו להגיע להסכמות לגבי ניהול העסק, יכול הדבר להביא לשיבוש ואף להפסקת הפעילות כליל. לכן חשוב להיערך לכך מראש.

ניהול עסק זה לא מדע מדויק. קבלת החלטות ניהוליות תלויה במידה רבה במנהל או המנהלת הרלוונטיים, ותשתנה בהתאם להשכלתם, ניסיונם המקצועי, חזונם העסקי, רתיעתם מסיכונים, אינטרסים אישיים, וכן הלאה. אין זה פלא אם כן, ששותפים לפעמים מתקשים להגיע להסכמות לגבי ניהול העסק.

כל עוד ניתן להשיג רוב בהצבעה של השותפים, ניתן לקיים פעילות בעסק, גם במקרה של מחלוקות עקרוניות שיתגלעו. ואולם, כאשר העסק מוחזק על ידי שני שותפים (או שתי קבוצות שליטה) בחלוקה של 50%-50% של זכויות קבלת ההחלטות, אז כל מחלוקת בין השותפים, שלא ניתן לפתור אותה, יכולה לסכן את העסק כולו והמשך הפעילות.

כפי שיפורט במאמר זה, החשש מפני הגעה למצב כזה בעסק של מבוי סתום (deadlock) מחייב את השותפים להיערכות מתאימה עוד לפני שיתגלעו ביניהם מחלוקות.

החשיבות של הוראה חוזית לגבי מבוי סתום

כאשר שותפים מקימים עסק, מתוך הכרה ביכולות ההדדיות שלהם, ולעיתים על רקע חברות מוקדמת, קל להתפתות ולחשוב שכל מחלוקת שתתגלע בעתיד יכולה בהכרח להיפתר באמצעות דיון בין הצדדים. חוץ מזה, מי רוצה לדמיין סכסוכים אפשריים עתידיים בעסק, כאשר יוצאים לדרך חדשה ומבטיחה. ואולם, העסקים, כמו מערכות יחסים וכמו החיים בעצם, הם דינמיים. לכן, חשוב שהשותפים יגיעו להסכמות מראש גם לגבי מסגרת ההתנהלות ביניהם בעתות משבר.

אם מבוקש לנהל את העסק באמצעות חברה, ניתן יהיה לעגן את ההסכמות בין בעלי המניות במסגרת התקנון או הסכם המייסדים (לקריאה על ההבחנה בין השניים לחצו כאן). אחרת, ניתן לערוך הסכם שותפות או כל חוזה מתאים אחר.

במסגרת החוזה הרלוונטי בין בעלי זכויות הצבעה זהות בעסק, חייבת להופיע התייחסות לסוגיה של מבוי-סתום.

השגת שובר שוויון במקרה של מבוי סתום

כאשר שני השותפים בעסק מחזיקים בזכויות הצבעה שוות, אז ככלל, כל ההחלטות בעסק צריכות להתקבל פה אחד. השותפים אמנם יכולים להסכים שהחלטות מתחום מסוים יתקבלו רק על ידי אחד מהשותפים, למשל על פי תחום המומחיות של כל שותף וכן להקנות סמכות למנהל בעסק להחליט החלטות מסוימות. עם זאת, סביר כי את ההחלטות המהותיות ירצו השניים לקבל במשותף ופה אחד.

במצב שבו השותפים לא מסוגלים להגיע להסכמה בעניין מהותי, כל אחד מחזיק בדעתו והם נתונים במצב של מבוי סתום, ניתן לאמץ פתרון שעניינו שבירת שוויון. לדוגמא, אם השותפים מתווכחים לגבי ביצוע השקעה מסוימת בעסק, ניתן יהיה להציג את המחלוקת למומחה השקעות, אשר יוכל להכריע את הכף לכאן או לכאן. במסגרת ההסכם עליו יחתמו השותפים, ניתן יהיה לנקוב בשמו של הגורם שיאפשר את שובר-השוויון או לקבוע את זהות האדם שימנה אותו.

יודגש כי פתרון מעין זה רלוונטי כאשר בין השותפים שוררים יחסי אמון ומתגלעת ביניהם מחלוקת נקודתית, אשר לאחר פתרונה, ניתן יהיה להמשיך בהתנהלות תקינה.

ואולם, למרבה הצער, הרבה פעמים, המחלוקות בין השותפים הן כאלו שלא ניתן להתגבר עליהן. במקרים כאלו, היפרדות היא האפשרות האמיתית היחידה שעומדת בפני השותפים.

היפרדות השותפים בעסק

במקרה שבו אחד מהשותפים או שניהם, מתרשמים שלא ניתן עוד להמשיך לנהל את העסק במשותף, ניתן יהיה להפעיל את מנגנון ההיפרדות החוזי.

השותפים יכולים להסכים בחוזה, שבמקרה כזה הם יפעלו לפרק את העסק ולחלק ביניהם את הרווחים או ההפסדים, לפי העניין. ככל שמדובר בחברה, יהיה על הצדדים לפעול לפירוק החברה. המנגנון החוזי הרלוונטי צריך להתייחס גם לסוגיות של קניין רוחני, כלומר לזכות או למגבלה של הצדדים בהמשך עיסוק כל שותף בנפרד בתחום הפעילות של העסק שהתפרק, תוך שימוש בנכסים לא מוחשיים של העסק כגון מידע עסקי ופיננסי, רשימת לקוחות, רשימת ספקים, וכן הלאה.

אפשרות שניה שעומדת בפני הצדדים היא לבצע מכירה של הזכויות בעסק או מכירה של המניות, לפי העניין. מכירה זו יכולה להתבצע בדרך של מכירה פומבית לצדדים שלישיים, מכירה לפי הערכת שווי או התמחרות בין הצדדים.

בהקשר זה, שותפים רבים בוחרים לאמץ בחוזה ביניהם את מנגנון הבמבי (BMBY משמעו Buy-Me-Buy-You). על פי מנגנון הבמבי, כל צד יהא רשאי במתן הודעה בכתב לצד השני להציע לרכוש את מלוא הזכויות של הצד השני בעסק כנגד תמורה מסוימת שתפורט בהודעה. מקבל ההודעה יידרש לבחור באחת משתי אופציות- מכירת מניותיו בתמורה הנ"ל כמבוקש או הודעה על רכישת מניותיו של מוסר ההודעה בתמורה הנ"ל. יצוין כי בגרסאות מסוימות של מנגנון הבמבי, רשאי מקבל ההודעה להעלות את גובה התמורה המוצעת בעד הזכויות בעסק, כאשר הצדדים רשאים להחליף ביניהם הצעות מעודכנות, עד שתתקבל ההצעה ובה התמורה הגבוהה ביותר. בהתאם ובתוך זמן שיוגדר, תתבצע מכירה של הזכויות בעסק, שבסיומה, יוותר אחד מהשותפים בעלים של מלוא הזכויות בעסק, על כל המשתמע מכך.

לסיום מאמר זה יוזכר כי בשלבי הקמת העסק, כאשר היחסים בין השותפים טובים ותקינים, ניתן להגיע להסכמות מאוזנות והוגנות בנוגע למנגנון הרצוי של היפרדות, ככל שיהיה בכך צורך בעתיד. לעומת זאת, לאחר פרוץ הסכסוך, הגעה להסכמות יכולה להיות מאתגרת יותר, לשון המעטה.

המפורט לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואינו כולל סקירה מקיפה של כל הוראות הדין ומכלול הסוגיות הרלוונטיות לנושא המאמר.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עורך דין, לפי הצורך, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה.

מאמרים נוספים

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו…

שימוש חופשי ביצירה בה בעל זכות היוצרים אינו ידוע לפי סעיף 27א – פתרון או בעיה?

רוב האנשים אינם יודעים זאת, אך בכל פעם שהם מפרסמים תמונה, אפילו אם זה ברשת חברתית, הם חשופים לכך שכל גוף או אדם ייקח את אותה התמונה (למשל לאחר שזו הועברה בין כמה אנשים) ויעשה בה שימוש, ואפילו שימוש מותר. וישאל את עצמו השואל – איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לעשות שימוש בתמונה אישית, שאני צלמתי ולא הייתה לי כל כוונה שתגיע לכולי עלמא, ועוד שזה יהיה בסדר?..

אתגר המדפסת התלת מימדית בעולם הקניין הרוחני

ספק רב אם צ'אק האל ידע לאילו מחוזות יגיע עולם המדפסות התלת מימדיות, כשהוא רשם את הפטנט למדפסת התלת מימדית שאותה הוא המציא, אי שם בתחילת שנות ה – 80 של המאה הקודמת. 40 שנים לאחר מכן, ספק רב אם גם אנחנו מסוגלים להעריך לאן עוד היא יכולה להתפתח…

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו…

האם קבוצה לשיווק ופרסום מוצרים ברשתות החברתיות חשופה לתביעת קניין רוחני?

קבוצות רכישה ברשתות החברתיות השונות כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה אשר רבים מאיתנו עושים בהן שימוש. אך מה קורה כאשר השיווק והפרסום ברשתות אלו נעשה תוך מכירת מוצרים מזויפים? מי נושא באחריות לפעילות מפרה שכזו? האם פייסבוק רשאית להסיר חשבונות מפרים ללא התראה מוקדמת?..

הקניין הרוחני של משחקי לוח ומשחקי קופסא

כאשר אנו יוצרים משחקי לוח וקופסא – כיצד אנו מגינים על זכויות המשחק שלנו ושומרים על עצמנו מפני תביעות של אחרים…