ENGLISH
20200426_151406העברת זכויות במקרקעי ישראל לזרים

העברת זכויות במקרקעי ישראל לזרים

אפריל 2020

אתם רוצים למכור את הבית שלכם ואפילו מצאתם קונה מחו"ל, שמוכן לשלם את התמורה שביקשתם. ואולם, הבית שלכם בבעלות רשות מקרקעי ישראל, ולכן העברת זכויות החכירה בבית לזרים, כפופה לאישור הרשות. מה בעצם התהליך?

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960 מטיל מגבלה על העברה או הקנייה של זכויות במקרקעי ישראל לזר. זר ייחשב כל יחיד שאינו אזרח או תושב ישראלי ואינו זכאי לעלות לישראל מכח חוק השבות, וכן תאגיד בשליטת יחיד שכזה או שלוח של יחיד/תאגיד שכזה.

בהתאם, מי שחוכר נדל"ן מרשות מקרקעי ישראל ומבקש להעביר את זכויותיו בנדל"ן לאזרח או גוף זר, בתמורה או ללא תמורה, צריך להגיש לגורמים המתאימים ברמ"י בקשה לאישור העברת הזכויות.

האישור נדרש בכל מקרה של העברת זכויות במקרקעי ישראל, לרבות בדרך של מכירת מקרקעין מעוקלים, מימוש משכנתא, ביצוע פסק דין או מכירת נכס על ידי לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת לפי דין.

הגשת בקשה להעברת זכויות במקרקעי ישראל לזרים

על פי נוהל מקצועי של רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), לבקשה להעברת זכויות לזרים יש לצרף, בין היתר, טופס בקשה שיכלול את פרטי העסקה במקרקעין, צילומי דרכון של הרוכש הזר, וכן תצהיר הרוכש הזר שיאומת כדין.

תצהיר הרוכש הזר צריך לכלול את נתוניו האישיים של הזר, תקופת מגוריו בישראל, קרבה משפחתית של הזר למי שאינו זר ומצוי בישראל, המטרה שלשמה מבקש הזר לקבל את המקרקעין ופרטים לגבי זכויות במקרקעין נוספים בישראל שנקנו בידי הזר או שיש לו זיקה אליהם. בתצהיר נדרש הרוכש הזר גם להצהיר שמטרת העסקה במקרקעין היא מגורים בלבד ושלא יעשו בנכס כל שימוש אחר.

לפי חוק, ההחלטה של רמ"י לאשר את העסקה תיעשה בהתאם לשיקולים הבאים-

  • טובת הציבור וביטחונו;
  • זיקתו של הזר לישראל, לרבות נתוניו האישיים, תקופות מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;
  • המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יוקנו או יועברו לו;
  • היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;
  • תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל השטח המבוקש, מקום המקרקעין וייעודם.

העברת זכויות במקרקעי ישראל לזרים שלא קיבלה את אישור רמ"י תהא חסרת תוקף ועסקה מעין זו לא תירשם בפנקסי המקרקעין.

האתגרים בהשגת האישור מרמ"י להעברת זכויות לזרים

על אף רשימת הקריטריונים בחוק, אין מספיק מידע על היישום של הקריטריונים ולא ניתן לדעת מה נבדק במסגרת כל קריטריון ומה היחס בין הקריטריונים. החלטות רמ"י לא מתפרסמות ובתי המשפט טרם ערכו דיון עקרוני בסוגיה זו, כך שקשה לחזות מראש באיזה נסיבות יתקבל אישור להעברת זכויות לזרים.

למרות חוסר הוודאות בעניין זה, על פי הנוהל המקצועי של רמ"י, בקשה להעברת זכויות במקרקעי ישראל לזרים תוגש רק לאחר הליך עסקה במרחב. כלומר, קודם יש לחתום על הסכם הרכישה עם הרוכש הזר, ורק לאחר מכן ניתן יהיה להגיש את הבקשה לאישור עסקת העברת הזכויות ולגלות אם העסקה תוכל לצאת אל הפועל.

על מנת להתכונן לסיטואציה שבה תידחה הבקשה להעברת הזכות, חשוב לערוך הסכם רכישה מותנה. בהתאם, יש לקבוע בהסכם, כיצד ינהגו הצדדים במקרה שלא יתקבל אישור רמ"י לעסקה. במסגרת ההסכם ובין היתר, מומלץ לעכב את תשלום כספי התמורה עד לקבלת התשובה מרמ"י או לפחות להפקיד את כספי התמורה (או חלק מהם) בנאמנות, כדי שניתן יהיה להחזירם לרוכש הזר במידה והעסקה תבוטל.

למותר לציין כי התהליך המפורט לעיל עלול לקחת זמן מה עד לקבלת אישור רמ"י לעסקה. יש לקחת עובדה זו בחשבון במסגרת ההחלטה להתקשר בעסקת העברת זכויות במקרקעי ישראל לרוכשים זרים.

המפורט לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואינו כולל סקירה מקיפה של כל הוראות הדין ומכלול הסוגיות הרלוונטיות לנושא המאמר.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עורך דין, לפי הצורך, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה.

מאמרים נוספים

ייפוי כח מתמשך – מה זה?

הכלי המשפטי של יפוי כח מתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט היום, מי וכיצד ידאגו לנו, לגופנו, למשפחתנו, לנכסינו ולעסקינו, וזאת במידה ובעתיד לא נוכל, חלילה, לקבל החלטות כאלו בעצמנו…

שימוש חופשי ביצירה בה בעל זכות היוצרים אינו ידוע לפי סעיף 27א – פתרון או בעיה?

רוב האנשים אינם יודעים זאת, אך בכל פעם שהם מפרסמים תמונה, אפילו אם זה ברשת חברתית, הם חשופים לכך שכל גוף או אדם ייקח את אותה התמונה (למשל לאחר שזו הועברה בין כמה אנשים) ויעשה בה שימוש, ואפילו שימוש מותר. וישאל את עצמו השואל – איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לעשות שימוש בתמונה אישית, שאני צלמתי ולא הייתה לי כל כוונה שתגיע לכולי עלמא, ועוד שזה יהיה בסדר?..

אתגר המדפסת התלת מימדית בעולם הקניין הרוחני

ספק רב אם צ'אק האל ידע לאילו מחוזות יגיע עולם המדפסות התלת מימדיות, כשהוא רשם את הפטנט למדפסת התלת מימדית שאותה הוא המציא, אי שם בתחילת שנות ה – 80 של המאה הקודמת. 40 שנים לאחר מכן, ספק רב אם גם אנחנו מסוגלים להעריך לאן עוד היא יכולה להתפתח…

חשיפות של יזמים באופן אישי לתביעות מצד עובדים?

האם מנכ"ל או בעלים של חברת סטארט-אפ יכול להיות מחויב לשלם חוב בגובה מאות אלפי שקלים שהחברה צברה כלפי עובד בכיר שהועסק בה, בין היתר בגין הפרות חוזרות ונשנות של זכויותיו, לרבות אי תשלום שכרו…

האם קבוצה לשיווק ופרסום מוצרים ברשתות החברתיות חשופה לתביעת קניין רוחני?

קבוצות רכישה ברשתות החברתיות השונות כבר מזמן הפכו לדבר שבשגרה אשר רבים מאיתנו עושים בהן שימוש. אך מה קורה כאשר השיווק והפרסום ברשתות אלו נעשה תוך מכירת מוצרים מזויפים? מי נושא באחריות לפעילות מפרה שכזו? האם פייסבוק רשאית להסיר חשבונות מפרים ללא התראה מוקדמת?..

הקניין הרוחני של משחקי לוח ומשחקי קופסא

כאשר אנו יוצרים משחקי לוח וקופסא – כיצד אנו מגינים על זכויות המשחק שלנו ושומרים על עצמנו מפני תביעות של אחרים…