ENGLISH

הסכם מייסדים או “למה לי פוליטיקה עכשיו?”

בתחילת דרכו של מיזם משותף, כאשר המייסדים חברים וחדורי מוטיבציה, הסכם מייסדים הוא לעיתים מילה מגונה. למען ההמחשה, הדבר משול לזוג שעומד להתחתן ואינו מעוניין לקלקל את החתונה ב”הסכם ממון”.

הליכי בוררות – יתרונות וחסרונות

באופן רגיל כשצדדים לסכסוך אינם מצליחים ליישב אותו בעצמם, הם עשויים למצוא את עצמם בבית המשפט. ואולם, ישנה אפשרות נוספת והיא בירור הסכסוך במסגרת הליך של בוררות. להליך הבוררות יש יתרונות וחסרונות אשר כדאי לבחון לפני מתן הסכמה להתדיין במסגרתו.