ENGLISH

T: +972 3 518 8899

עו״ד הראל גל-ים

מייסד ושותף

הראל מתמחה בליטיגציה מסחרית ומנהלית, מעניק ייעוץ שוטף לתאגידים ומלווה עסקאות מסחריות ובתחום הנדל"ן.
את דרכו המקצועית החל הראל בשנת 2008 במחלקה המשפטית של רשות החברות הממשלתיות, אז נחשף לפעילות של כלל החברות הגדולות במשק ובהן רכבת ישראל, חברת החשמל, מקורות, חברת נמלי ישראל, התעשיות הצבאיות ועוד.
החל משנת 2009 מייצג הראל לקוחות פרטיים ותאגידים בתחום התשתיות, בנייה, אנרגיה, תיירות ומלונאות, לרבות תאגידי ענק מהמובילים במשק, רשויות מקומיות, תאגיד בנקאי, חברות ממשלתיות ועוד. בין התיקים המשפטיים בהם היה מעורב הראל בשנים האחרונות ניתן למנות מגוון רחב של סכסוכים מורכבים הכוללים, בין היתר, ייצוג בעלי מניות בסכסוכי שליטה פנימיים בחברה, ייצוג דירקטורים אשר נתבעו אישית על ידי מחזיקי האג"ח של החברה, ייצוג חברת אנרגיה בסכסוך שנגרם עקב דליפת שמן לים התיכון, ייצוג חברת הנדסה בסכסוך עם תאגיד ענק בינלאומי במסגרת פרויקט להקמת מספר מרכזים בישראל, ייצוג תאגיד ענק בינלאומי בסכסוך מורכב עם שותפו למיזם, ייצוג לקוח פרטי בעתירה מנהלית כנגד משרד האוצר עקב פסילתו מהשתתפות במכרז, ייצוג רשות מקומית בעתירה מנהלית אשר הוגשה כנגדה בטענה להפליה בניהול מכרז ועוד.
הראל מכהן כחבר בוועדת הליטיגציה של לשכת עורכי הדין, ועדת משפט מנהלי ובוועדת חברות ממשלתיות.
טרם הקמת המשרד, הראל היה שותף במשרד פרידמן יונגר ושות'.
בוגר תואר ראשון במשפטים תואר ראשון (.LL.B) מהמסלול האקדמי המכללה למנהל.
חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2009.