ENGLISH

לטיגציה וישוב סיכסוכים

למשרדנו מומחיות רבה בתחום הליטיגציה ויישוב הסכסוכים, בדגש על ליטיגציה מסחרית ועסקית.
משרדנו מייצג ומלווה את לקוחות המשרד בכל שלבי הסכסוך, החל מפרוץ הסכסוך ועד לסיומו, בפני ערכאות שיפוטיות שונות, ערכאות בוררות, הליכי גישור והליכי מו"מ לפשרה, כפי הנדרש.
לעורכי הדין במשרד יש ניסיון מצטבר של עשרות שנים בכל הקשור בייצוג לקוחות בסכסוכים משפטיים ומסחריים מורכבים ורגישים, הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית.

לטיגציה מסחרית-אזרחית

למשרדנו ניסיון מצטבר של שנים רבות בתחום הליטיגציה המסחרית ואנו מנהלים באופן שוטף סכסוכים מסחריים מורכבים ומופיעים בכל הערכאות הרלוונטיות לסכסוכים אלו. בין יתר התיקים בהם אנו מטפלים בתחום המסחרי, ניתן למנות סכסוכים בין בעלי מניות בחברות ותביעות להסרת קיפוח, ייצוג נושאי משרה ודירקטורים הנתבעים בגין אחריות אישית, תביעות מסחריות בגין הפרות של הסכמים, תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ועוד.

משרדנו מייצג יזמים בתחילת דרכם, אנשי עסקים פרטיים, משפחות עתירות נכסים ותאגידים אשר נקלעו לסכסוך משפטי וזקוקים לייעוץ וייצוג שהינו מעבר לייצוג המקובל בבתי המשפט. אנו חותרים תמיד להבין לעומק את צרכי הלקוח ומנהלים עבורו את הסכסוך בראיה זו, כאשר עסקיו וצרכיו ייקבעו מהי תוצאת הסכסוך הרצויה. 

ליטיגציה בתחום המשפט המנהלי

למשרדנו ניסיון מצטבר של שנים רבות בתחום המשפט המנהלי ואנו מגישים עבור לקוחות המשרד עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ, בדגש על תחום המכרזים, באופן שוטף. לצוות המשרד יש היכרות מעמיקה עם רשויות המדינה השונות, כולל מעורבות בניסוח תקנות חובת המכרזים ותיקונן, הופעות בוועדות הכנסת השונות לשם ביצוע האמור וחברות בוועדת משפט מנהלי של לשכת עורכי הדין. בהתאם, למשרדנו היכרות מעמיקה וידע נרחב בתחום המנהלי, אשר הצטבר במשך שנים רבות.

ליטיגציה בתחום המשפט הבינלאומי

למשרדנו ניסיון רב בייצוג לקוחות בסכסוכים שונים המחייבים מענה על שאלות מתחום המשפט הבינלאומי הפרטי. בין יתר התיקים בהם אנו מטפלים, ניתן למנות סכסוכים אודות קיומה של סמכות שיפוט בינלאומית לבית משפט בישראל לדון בסכסוך מסוים, פורום נאות, תניות שיפוט זרות, המצאה מחוץ לתחום לנתבעים זרים, סמכות שיפוט ביחס לנתבעים מחוץ לישראל, הכרה ואימוץ פסקי חוץ בישראל, וכן הלאה.

בכלל זה, מייצג משרדנו לקוחות ישראליים וזרים בערכאות השיפוטיות בישראל. המשרד גם מייצג את לקוחותיו המנהלים סכסוך בערכאות בוררות זרות ו/או מלווה אותם לצד ובשיתוף פעולה עם עורכי דין זרים בהליכים שיפוטיים במדינות זרות.

לטיגציה מתחום דיני עבודה

למשרדנו ניסיון רב, הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בתיקים המחייבים מענה על שאלות מתחום דיני העבודה.

בין יתר התיקים בהם אנו מטפלים בתחום המסחרי, ניתן למנות סכסוכים בנושאים כגון קיומם של יחסי עובד-מעביד, סמכות בית הדין לעבודה לדון בסכסוך מסוים, זכויות וחובות עובדים ונושאי משרה, תניות סודיות ואי תחרות, חילוט מניות ומימוש אופציות לעובדים, פיטורין בניגוד לדין, וכן הלאה.

מעוניינים לשמוע עוד על פעילות משרדינו?