ENGLISH

עו״ד ליזי סיבוני

עיקר עיסוקה וניסיונה של ליזי הוא בתחום המשפט המסחרי ודיני חברות, עם התמחות בחוזים מורכבים בתחומים שונים, תוך עבודה נרחבת מול  חברות ייעוץ, טכנולוגיה וסייבר.

במסגרת זו, עריכת הסכמים מסחריים בתחומים שונים וניהול מו"מ בקשר אליהם, לרבות: הסכמי שירותים, שותפות, שיווק, קבלני משנה, הסכמי רכש, ניהול הסכמי טכנולוגיה מורכבים (לרבות הסכמי הפצה וריסלר), הסכמי תיווך והעברת לידים, סודיות, הגנת פרטיות ועוד.

ליזי מלווה ומייעצת לחברות ועסקים בתחום השירותים, זכיינות, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות בקשר לאתרים תוכנות ואפליקציות וחובות בנוגע למאגרי מידע ופרטיות.

כמו כן, לליזי ניסיון רב בתחום הציות, ניתוח רגולציה, הכנת נהלי עבודה פנימיים על בסיס שינויי רגולציה, אפיון ומיפוי, התאמה לפונקציות השונות בארגון, ביצוע התאמות חוזיות, התאמות טכנולוגיות ותהליכי הטמעה והדרכה.

לליזי ניסיון בעבודה נרחבת מול המגזר הציבורי – ניהול מדיניות הליך ההגשה למכרזים של המדינה, לרבות כתיבת שאלות הבהרה, סוגיות ניגודי עניינים, מו"מ על הסכמים, הכנת ערעורים וליווי הפרויקטים בפן המשפטי.

ליזי מנוסה בעבודה בינלאומית וחלק ניכר מעבודתה מתבצע בשפה האנגלית.

טרם הצטרפותה למשרד, ליזי עבדה למעלה מעשור כיועצת משפטית של מערך הייעוץ בדלויט ישראל.

בוגרת תואר ראשון במשפטים מהמסלול האקדמי המכללה למנהל (LL.B.,).

חברה בלשכת עורכי הדין החל משנת 2009