ENGLISH

תאגידים ועסקאות מסחריות

המשרד בעל ניסיון רב בייעוץ משפטי בתחום דיני החברות, משפט מסחרי ומשפט עסקי. המשרד מלווה באופן שוטף חברות, בתי עסק ושותפויות וכן מנהלים, בעלי תפקידי מפתח ואנשי עסקים במהלך התנהלותם העסקית השוטפת וכן רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטורים שונים.

הייעוץ המשפטי שניתן על ידי עורכי הדין במשרד הינו תוצר של ניסיון, ידע והבנה משפטית המשולבים יד ביד עם ניסיון, מחשבה וראייה עיסקית שרכשו עורכי הדין במשרד במהלך עיסוקם.

מיזוגים ורכישות

משרדנו מייצג את לקוחותיו בעסקאות מיזוגים ורכישות, לרבות עסקאות רכישת מניות ורכישת פעילות ונכסים. משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה, החל מגיבוש מתווה העסקה המתאים ביותר בעסקה המבוקשת, ניהול מו"מ על תנאי אותה עסקה, מתן ייעוץ לדירקטוריון ולאסיפת בעלי המניות בקשר לעסקה ועד לשלב הסגירה (closing). והכל, תוך מתן ייעוץ משפטי מקיף בתחום דיני החברות, דיני החוזים, דיני העבודה, קנין רוחני, מימון וכיו"ב וכן תוך שיתוף פעולה עם רואי החשבון ויועציה האחרים של החברה.

ייעוץ משפטי בתחום המשפט המסחרי

משרדנו מספק ייעוץ משפטי לבעלי מניות, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות בעניין אחריות אישית של נושאי משרה וחובות דירקטורים ובעלי מניות בחברה כלפי החברה, כלפי בעלי המניות וכלפי נושי החברה. עורכי הדין ממשרדנו משתתפים, לפי הצורך, בישיבות דירקטוריון ואסיפות בעלי מניות, מלווים את נושאי המשרה בעריכת מרשם בעלי המניות, מרשם הדירקטורים, טבלת ההון של החברה (Cap Table) וכן הלאה.

ליווי פרויקטים, מיזמים משותפים והתקשרויות מסחריות שוטפות

משרדנו מספק ללקוחותיו ליווי משפטי בביצוע פרויקטים, מיזמים משותפים והתקשרויות מסחריות שוטפות. בכלל זה משרדנו מייצג את לקוחותיו במשא ומתן ובניסוח הסכמים מסחריים מקומיים ובינלאומיים, לרבות הסכמי הפצה, הסכמי שירותים, הסכמי נאמנות, הסכמי ייצור וקבלנו, הסכמי פיתוח, הסכמי תיווך (Finders) ועמלות, הסכמי סודיות NDA, הסכמי תמלוגים, הסכמי זכינות, וכן הלאה.

ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה

למשרדנו ניסיון רב בתחום דיני העבודה. בכלל זה, משרדנו מספק ייעוץ משפטי שוטף או נקודתי, בכל הקשור לעריכת הסכמי העסקה, תוכניות אופציות לעובדים, סיום יחסי עבודה, זכויות וחובות בסיום יחסי העבודה, חילופי מעסיקים כחלק מעסקאות מיזוג ורכישה, וכן הלאה. משרדנו מספק שירותי ביקורת פנים לחברות וארגונים, לרבות על רקע אי-סדרים פיננסיים (על רקע חשש ממעילה) או תלונות על הטרדה מינית. משרדנו גם מייעץ לעובדים שעוזבים מקום עבודה בסוגיות של סודיות ואי תחרות.

עסקים משפחתיים והעברות בין דוריות

חברות ועסקים משפחתיים מאופיינים במרקם יחסים מיוחד המערב את המשפחה והעסק.
למשרדנו הכרות אישית ופרקטית עם התנהלות עסקים משפחתיים, הקשיים שמתעוררים, היתרונות והאיזון שצריך לבצע בין כולם.
במהלך השנים ליוונו עסקים וחברות משפחתיות בתחומים והיקפים שונים, בין אם עסקים משפחתיים קטנים ובין אם חברות גדולות ומבוססות שנדרשו לייעוץ וליווי בחילופי הדורות. בין היתר, ייעוץ זה כולל הסכמים בין בני המשפחה, עדכון תקנון החברה, ניסוח צוואות, ייפוי כוח מתמשך ועוד.
אנו מלווים גם עסקים וחברות משפחתיות במכירת העסק או החברה, תוך הבנת ההשלכות והמשמעויות המשפחתיות הקשורות בכך.

עסקאות מקרקעין

לרשותנו ניסיון של שנים רבות בביצוע עסקאות מקרקעין, החל מרכישת דירות או מכירתן ועד לעסקאות מקרקעין מורכבות הכוללות רכישת קרקע ייעודית והקמת מרלו"ג, בית מלון, מרכז מסחרי ועוד. כן אנו מייצגים ומלווים באופן שוטף עסקאות לרכישה קרקעות, עסקאות קומבינציה, ליווי וייצוג יזמים ו/או דיירים בביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית (בעסקאות מסוג תמ"א 38 או פינוי-בינוי) ועוד. 

מעוניינים לשמוע עוד על פעילות משרדינו?